ปัจจุบันมีสูตรการคำนวณการหาเลขเด็ดฮานอย มากมายหลายสูตร ซึ่งสูตร หวยฮานอย ที่ใช้ในการคำนวณหาตัวเลขนั้น ส่วนใหญ่จะอ้างอิงมาจาก สถิติย้อนหลัง ของหวยฮานอยรอบก่อนหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาเลขเด็ดฮานอย และเดาทางเลขที่จะออกเท่านั้น ซึ่งเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

1. สูตรเลขเด็ด 2 ตัวล่าง

วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด โดยการ ดูสถิติย้อนหลังของ 2 งวดล่าสุด นำเลข 3 ตัวบนใน2งวดล่าสุดที่มีการออกรางวัล มาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

1. ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดวันที่ 3/6/64 เราต้องดูสถิติย้อนหลังในวันที่ 1และวันที่2 ที่ได้มีการออกผลรางวัลไปให้นำมาบวกกัน

ในงวดวันที่ 1/6/64 ผลการออกรางวัลคือ 266 คือ 2+6+6 =14
และในงวดที่ 2/6/64 ผลการออกรางวัลคือ 714 คือ 7+1+4=12

2. หากเลขที่ได้เป็นเลข 2หลักให้นำมาบวกกันอีกครั้งให้ได้เลขหลักเดียว

1/6/64 คือ1+4=5
2/6/64 คือ1+2=3

3. เลขที่เด่นที่ได้จากสูตรนี้คือ 5,3 ซึ่งเราสามารถนำไปแทงหวยแบบ 2 ตัวล่างได้เลย

จะเห็นได้ว่าเลขที่ออกวันที่ 3/6/64 คือ 50 เป็นเลขเด่นที่เราได้จากการคำนวณด้วย สูตรเลขเด็ด 2 ตัวล่าง คือ 5,3

แต่อย่างไรก็ตามเรายังต้องใช้วิธีการคำนวณสูตรเลขเด็ดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำตามที่ทางเราได้รวบรวมเอาไว้ให้ท่านแล้ว

2. สูตรเลขเด็ดทวีคูณ

วิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากซึ่งเราจะใช้วิธีการดูอสถิติย้อนหลังของงวดล่าสุด นำเลข 3 ตัวบนในงวดล่าสุดที่มีการออกรางวัลคูณด้วย 9 มีขั้นตอนการวิเคราะห์เลขเด็ดดังนี้

1. ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดวันที่ 3/6/64 เราต้องดูสถิติย้อนหลังในวันที่2 ที่ได้มีการออกผลรางวัลไปให้นำมาคูณ 9

และในงวดที่ 2/6/64 ผลการออกรางวัลคือ 714 คือ 714×9=6426

2. หากเลขที่ได้เป็นเลข 4หลักให้ตัดแรกหลักแรกออกให้เหลือเพียง 3 หลัก

6 / 426

3. เลขที่เด่นที่ได้จากสูตรนี้คือ 4,2,6 ซึ่งเราสามารถนำไปแทงหวยหลายแบบไม่ว่าจะเป็น สูตรเด็ดแทงบนอย่างเดียว 3ตัวบน , 3ตัวโต๊ด , 2ตัวบน , 2 ตัวล่าง , เลขวิ่งบน และเลขวิ่งล่าง ได้เลย

จะเห็นได้ว่าเลขที่ออกวันที่ 3/6/64 คือ 721,50 อย่างไรก็ตามเรายังมีใช้วิธีการคำนวณสูตรเลขเด็ดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำตามที่ทางเราได้รวบรวมเอาไว้ให้ท่านแล้ว

3. สูตรเลขเด็ด 2 ตัวล่าง แบบเพิ่ม-ลด
วิธีการนี้เป็นวิธีการดูสถิติย้อนหลังของ 2งวดล่าสุด โดยการนำเลข 3 ตัวบนใน 2 งวดล่าสุดที่มีการออกรางวัล มาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

1. ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดวันที่ 14/6/64 เราต้องดูสถิติย้อนหลังในวันที่ 13และวันที่12 ที่ได้มีการออกผลรางวัลไปแยกบวกกัน

งวดวันที่ 13/6/64,12/6/64 ผลการออกรางวัลตามลำดับคือ
8+7+9=24
2+8+3=13
หากเลขที่ได้จะเป็น 2หลักให้นำมาบวกกันให้เหลือ 1หลักดังนี้
2+4=6
1+3=4
(หากเลขที่ได้เป็นเลข 1หลักให้นำมาคำนวณต่อได้เลย)

2. ให้นำเลขชุดที่ได้ 64 มาคำนวณ เพิ่ม/ลด เลข 5ชุดดังนี้

64 เพิ่ม 65,66,67,68,69 64 ลด 63,62,61,60,59

3. เลขที่เด่นที่ได้จากสูตรนี้เราสามารถนำไปแทงหวยแบบ 2 ตัวล่างได้เลย

จะเห็นได้ว่าเลขที่ออกวันที่ 14/6/64 คือ 34 ซึ่งตัวเลขที่ได้อาจจะไม่ตรงกับชุดตัวเลขที่เราได้จากการคำนวณด้วยสูตรนี้

แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีสูตรอื่นๆให้ท่านได้ใช้ศึกษาอีกมาก วิธีการคำนวณสูตรเลขเด็ดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำตามที่ทางเราได้รวบรวมเอาไว้ให้ท่านแล้ว

4. สูตรเลขเด็ด 3 ตัวตรง-โต๊ด
วิธีการนี้เป็นวิธีการดูสถิติย้อนหลังของ 3งวดล่าสุด โดยการนำเลข 3 ตัวบนใน 3 งวดล่าสุดที่มีการออกรางวัล มาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

1. ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดวันที่ 14/6/64 เราต้องดูสถิติย้อนหลังในวันที่ 13,12และวันที่11 ที่ได้มีการออกผลรางวัลไปให้นำมาบวกกัน

งวดวันที่ 13/6/64,12/6/64,11/6/64 ผลการออกรางวัลตามลำดับคือ
879+283+248 = 1510
เลขที่ได้จะเป็น 4หลักให้ตัดเหลือ 3หลักดังนี้
151 และ 510
(หากเลขที่ได้เป็นเลข 3หลักให้นำมาคำนวณต่อได้เลย)

2. ให้นำเลขชุดที่ได้ 151,510 มาคำนวณ เพิ่ม/ลด เลข 5ชุดดังนี้

151 เพิ่ม 152,153,154,155,156 510 เพิ่ม 511,512,513,514,515
151 ลด 150,149,148,147,146 510 ลด 509,508,507,506,505

3. เลขที่เด่นที่ได้จากสูตรนี้เราสามารถนำไปแทงหวยแบบ 3 ตัวบนตรง/โต๊ดได้เลย

จะเห็นได้ว่าเลขที่ออกวันที่ 14/6/64 คือ 146

5. สูตรเลขวิ่งบน
วิธีการนี้เป็นวิธีการดูสถิติย้อนหลังของ งวดล่าสุด โดยการนำเลข 3 ตัวบนใน งวดล่าสุดที่มีการออกรางวัล มาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

1. ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดวันที่ 14/6/64 เราต้องดูสถิติย้อนหลังในวันที่ 13 ที่ได้มีการออกผลรางวัลไปบวกกัน

งวดวันที่ 13/6/64 ผลการออกรางวัลคือ 879
8+7+9=24

2. ให้นำเลขชุดที่ได้ 24 มาหาร 100 ดังนี้

24/100 = 0.24
เลขที่ได้คือ 0,2,4

3. หากเลขที่ได้เป็น 0 ให้บวกเพิ่ม +1

0,2,4 –> 1,2,4

(หากเลขที่ได้เป็นตัวเลขซ้ำกันให้บวกเพิ่มในเลขตัวถัดไป เช่น 1,1,4 ให้บวก 1ในตัวเลขที่ 2 และ 3 แบบนี้ 1,2,5)

4. เลขที่เด่นที่ได้จากสูตรนี้เราสามารถนำไปแทงหวยแบบเลขวิ่งได้เลย

จะเห็นได้ว่าเลขที่ออกวันที่ 14/6/64 คือ 146 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณด้วยสูตรนี้ แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีสูตรอื่นๆให้ท่านได้ใช้ศึกษาอีกมาก

วิธีการคำนวณสูตรเลขเด็ดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำตามที่ทางเราได้รวบรวมเอาไว้ให้ท่านแล้ว

6. สูตรเลขวิ่ง/รูด
วิธีการนี้เป็นวิธีการดูสถิติย้อนหลังของ งวดล่าสุด โดยการนำเลข 3 ตัวบน และ 2ตัวล่าง ใน งวดล่าสุดที่มีการออกรางวัล มาวิเคราะห์ตัวเลข มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

1. ยกตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวิเคราะห์หาเลขเด่นในงวดวันที่ 13/6/64 เราต้องดูสถิติย้อนหลังในวันที่ 12 ที่ได้มีการออกผลรางวัลไปให้นำหลักหน่วยของตัวเลขแต่ละชุดมาบวกกัน

งวดวันที่ 12/6/64 ผลการออกรางวัลตามลำดับคือ 283/55
3ตัวบน 283 ใช้เลข 3
2ตัวล่าง 55 ใช้เลข 5
เลขที่ได้คือ 3+5=8
เราจะใช้เลขหลักหน่วยเป็นเลขเด่นในชุดแรกคือ 8

2. และใช้เลขเด่นจากชุดแรกที่ได้คือ

8 บวกเพิ่ม+1 จะได้เป็นเลขเด่นอีก 1 ตัวคือ 9

3. เลขที่เด่นที่ได้จากสูตรนี้เราสามารถจะมี 2 ชุดสามารถนำไปแทงหวยแบบวิ่งหรือรูดได้เลย

จะเห็นได้ว่าเลขที่ออกวันที่ 13/6/64 คือ 879/49 ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่เราได้จากการคำนวณด้วยสูตรนี้ แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีสูตรอื่นๆให้ท่านได้ใช้ศึกษาอีกมาก

วิธีการคำนวณสูตรเลขเด็ดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำตามที่ทางเราได้รวบรวมเอาไว้ให้ท่านแล้ว